Pater Thomas Vaddakumchery

thomasvPater Thomas Vaddakumchery
Kirchplatz 9
49134 Wallenhorst

Telefon: 05407 2832

 

E-Mail: pater-thomas(at)pg-wallenhorst.de